Elektroniskt övningsprov 2.10

eprov

Studentexamensproven digitaliseras stegvis med början från och med hösten 2016. Under läsåret 2015-2016 testar studentexamensnämnden (SEN) och gymnasierna de praktiska provarrangemangen genom två riksomfattande elektroniska övningsprov. Syftet med övningarna är att hitta eventuella problem och samla ihop utvecklingsförslag, så att genomförandet av det elektroniska studentprovet ska lyckas från och med hösten 2016.

2 oktober 2015 kan sägas vara en historisk dag inom gymnasieutbildningen i Finland. Då anordnades det första riksomfattande övningsprovet. Ämnet var modersmål och litteratur (svenska och finska).  Provet var frivilligt för gymnasierna och det var utbildningsanordnaren som beslöt om deltagande. SEN gjorde upp provuppgifterna och skickade dem till gymnasierna genom systemet för elektroniska studentprov. Provuppgifterna motsvarade nivån i studentproven och gymnasierna kunde även använda provresultatet i utvärderingen av de studerande. Mera information om genomförandet av övningsprovet finns på Digabi-projektets webbsidor under adressen https://digabi.fi/ovningsproven/. Vid Vasa övningsskolas gymnasium valde vi att delta i övningsprovet med 38 studerande från åk 2.

Trots att övningsprovet i stort liknade ett vanligt studentexamensprov fanns det många nya moment både i förberedelserna av provlokalen och under själva provtillfället. Ett lokalt provnätverk skulle byggas, elkontakter skulle finnas tillgänglig vid varje skribents plats, USB-minnen med Studentexamensnämndens operativsystem skulle förberedas osv. Men så här efteråt går det att konstatera att förberedelserna och genomförandet fungerade utmärkt.

sal1

Provövervakarens plats

 

sal2

En hel del kablar på golvet

Tillfället utvärderades genom att övervakande lärare förde observationsprotokoll under provtillfället och efter provet skickades en elektronisk enkät till deltagande studerande. I observationsprotokollen nämndes främst praktiska förbättringsförslag av varierande slag kring inledande och avslutande av elektroniska prov. Enkäten till studerande besvarades av 34 studerande, dvs. ca 90 % av de som deltog i provet.  Nedan finns ett utdrag ur resultaten från enkäten.

Hur upplevdes provet?

diagram1

De flesta kommentarer till ovan nämnda fråga gick i stil med att provet var ”medelsvårt” eller ”jag vet inte hur lätt eller svårt provet var”. Här ännu ett par citat:

Själva uppgiften var inte svår men provets uppbyggnad var ny och försvårade utförandet.

Tyckte att provet var ganska lätt. Det var intressanta ämnen så jag tyckte faktiskt också att provet var ganska roligt när man dessutom fick prova en ny metod att skriva ett prov.

Hur upplevdes materialet/källorna som fanns i provet?

Studerande skulle svara på en fråga och använda minst 2 källor i sitt provsvar. Det fanns 10 olika källor att tillgå i provet.

diagram2

Även här fanns det kompletterande kommentarer med olika syn på materialet.

Roligt med filmer också och inte bara massa artiklar.

Enkelt att förstå och läsa. Filmklippen var också bra valda.

Det var för flummigt.

Det var svårt att ha det på datorn eftersom man inte kunde stryka under eller ha sitt svar och materialet framför sig. Jag skulle vilja ha materialet i handen och skriva resten på datorn, så att man kan stryka under sitt svar och se materialet på samma gång

Förstår inte varför vi inte skulle få använda öppet nät? Är inte hela situationen ett enormt plus-minus-noll, eftersom vi skriver på dator men har tillgång till precis lika mycket information som om vi skulle skriva för hand.

Hur var det att skriva provet på dator?

diagram3

Några avsluta kommentarer.

Jag saknade möjligheten att skriva med olika sorters text (kursiv/fet/normal) och göra textrutan större.

Möjlighet att skriva med kursiv text behövdes, mera liknande Word-programmet skulle vara bra!

Att hoppa mellan källorna och ens skrivna text är dåligt tycker jag. Att få ett utskrivet kompendiet med texterna skulle va mycket bättre!

Jag tycker att jag funderade alldeles för mycket på det nya systemet och inte själva provet, men efter några gånger ska det nog gå bra.

Jag tycker det fungerade bra! Trodde inte att det skulle löpa så smooth då det var första gången som skolan gjort detta.

Som övergripande reflektion kan det konstateras att studerande verkade mindre nervösa för detta första elektroniska prov än vad lärare och personal var.

Yle besökte Övningsskolans gymnasium och gjorde ett reportage från provtillfället 2.10. Artikeln kan läsas och reportaget kan tills vidare ses på adressen: http://svenska.yle.fi/artikel/2015/10/02/battre-papper-och-penna

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s