FM Charlotta Hilli disputerar 16.9.2016

Fredagen den 16 september 2016 kl. 13 i Akademisalen, Academill, Strandgatan 2, disputerar FM Charlotta Hilli vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier. Som opponent fungerar Arja Virta från Åbo universitet. Kustos är professor Ria Heilä-Ylikallio och Hillis avhandling i pedagogik har titeln:

Virtuellt lärande på distans. En intervjustudie med finländska gymnasiestuderande.

Teknologiska framsteg under 2000-talet har förändrat förutsättningarna för att erbjuda distansundervisning. Trenden har gått från digital informationsförmedling till kommunikation mellan användare. Innehållet kontrolleras inte längre av enstaka användare, utan sociala medier och virtuella världar går mot att bli allt mer interaktiva där användare kan påverka, förändra och dela innehållet.

Virtuella lärmiljöer innebär vanligen nätbaserade studier eftersom virtuell har jämförts med verklig, och allt digitalt har setts som overkligt. Virtuella lärmiljöer definieras i avhandlingen som interaktiva, kollaborativa och kommunikativa digitala miljöer. De erbjuder kursdeltagare ett stort handlingsutrymme, vilket kan vara motiverande och också utmanande för lärprocessen. Virtuellt lärande förutsätter en aktiv individ som metakognitivt kontrollerar lärprocessen. I en tid då ansvaret för lärande läggs i allt högre grad på individen, är metakognitiva färdigheter och en aktiv hållning gentemot lärande väsentliga att betona.

Virtuella lärmiljöer erbjuder möjligheter att variera undervisningsmetoder och betona gymnasiestuderandes interaktioner med både kurskamrater, lärare och lärmiljö. Virtuellt lärande förutsätter en kursdesign som resonerar mot de möjligheter som teknologin erbjuder. Det krävs flexibla lärandemål som anpassas till lärmiljön i fråga. Studien bekräftar att färdigheter som informationssökning eller kompetenser som kommunikativa förmågor kan stärkas genom virtuellt lärande.

Från projektets sida är vi således stolta över att kunna välkomna er till disputation! Den lectio som Charlotta håller i samband med att hon lägger fram sin avhandling kommer att bandas, för att i ett senare skede publiceras på denna sida.

 

Annonser

One thought on “FM Charlotta Hilli disputerar 16.9.2016

  1. DiDiDis doktorand Charlotta Hilli försvarade sin avhandling ”Virtuellt lärande på distans. En intervjustudie med finländska gymnasiestuderande” i går vid Åbo Akademi i Vasa. Opponenten, professor Arja Virta från Turun yliopisto sade att den gymnasiekurs som Charlotta utarbetat och forskat på visar både på mod och skicklighet, och fortsatte med att KURSEN KAN ANSES SOM EN UNDERVISNINGSINNOVATON. Jag är oerhört stolt både som handledare och som ordförande för DiDiDi-projektet! Gratulerar!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s