Posted by asundstedt

Välkommen på boksläpp 27.9!

Välkommen på boksläpp! På onsdag 27.9 kl. 14.30 anordnas boksläpp för boken ”Digitala dimensioner – DiDiDi vid Vasa övningsskola i tio år!”. Boksläppet hålls i Vasa övningsskolas lärarrum, grundutbildningen Kyrkoesplanaden 11-13. Annonser

Ny Pro gradu publicerade på DiDiDi.fi

Idag har den senaste ”dididi-gradun” publicerats på vår webbsida. Rasmus Walbergs pro gradu med titeln ”Undersökande arbetssätt – värt att testa? Undersökande arbetssätt kompletterat med digitala verktyg i huslig ekonomi.” finns tillgänglig på adressen https://dididi.fi/forskning/pedagogie-studerandes-kandidat-och-magisteravhandlingar/.  

Lectio från Charlotta Hillis disputation 16.9.2016

Fredagen den 16 september disputerade FM Charlotta Hilli vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier. Som opponent fungerade Arja Virta från Åbo universitet och kustos var professor Ria Heilä-Ylikallio. Hillis avhandling i pedagogik har titeln: Virtuellt lärande på distans. En intervjustudie med finländska gymnasiestuderande. Den lectio som Charlotta höll i samband med att hon lade fram sin avhandling bandades … Läs mer

Elektroniskt övningsprov 2.10

Studentexamensproven digitaliseras stegvis med början från och med hösten 2016. Under läsåret 2015-2016 testar studentexamensnämnden (SEN) och gymnasierna de praktiska provarrangemangen genom två riksomfattande elektroniska övningsprov. Syftet med övningarna är att hitta eventuella problem och samla ihop utvecklingsförslag, så att genomförandet av det elektroniska studentprovet ska lyckas från och med hösten 2016. 2 oktober 2015 … Läs mer

Artikel om Talking Tools

Forskning och utveckling av lärteknologiska lösningar är en långsam process med många iterativa faser. Här presenterar vi det senaste bidraget i den akademiska förankringen av den mobila lärapplikationen Talking Tools (TT). Appen i sig är fortfarande under utveckling. Artikeln diskuterar delvis apputvecklingen och behovet av ämnesöverskridande samarbete mellan kunskapsområden enligt TPACK-modellen (Technological Pedagogical And Content … Läs mer

Film om projekt PPP

Nu har vi glädjen att presentera en film om projektet Pekplattans pedagogiska potential! Projektet har officiellt avslutats i mars 2014 och filmen försöker vi sammanfatta en del av de saker vi lärt oss under projekttiden. Filmen och en länk till de Pro Graduavhandlingar som gjorts inom projektet finns under Delprojekt>PPP.

Om IT och pekplattor i undervisningen i Radio X3M

Igår tisdag diskuterades ämnet IT och pekplattor i undervisningen i programmet Jouren i radio X3M. Ann-Catrin Granroth hade besökt Pedagogiska fakulteten och intervjuat IT-pedagog Fredrik Åman samt lärarstuderande Marie Håkans och Jonas Vasur. Deras tankar kring IT i undervisningen, pekplattor och den digitaliserade studentexamen samt diskussionen i studion kan man lyssna på via länken nedan (OBS! … Läs mer

Bandat seminarium nu publicerat

Seminariet ”Hur hantera och samordna iPadar i undervisningen” som hölls i Vasa 15.5 bandades och finns nu tillgängligt här: https://dididi.fi/forskning/seminariepresentationer/. Där hittar du också flera nyttiga länkar kring det aktuella temat.

Projekt DiDiDi – nu på Twitter

Från och med idag finns projekt DiDiDi på Twitter. Alla inlägg som publiceras under Aktuellt här på dididi.fi kommer i fortsättningen också att publiceras på https://twitter.com/projektdididi. Gå gärna in och följ oss på Twitter!