Filed under Pro gradu

Ny Pro gradu publicerade på DiDiDi.fi

Idag har den senaste ”dididi-gradun” publicerats på vår webbsida. Rasmus Walbergs pro gradu med titeln ”Undersökande arbetssätt – värt att testa? Undersökande arbetssätt kompletterat med digitala verktyg i huslig ekonomi.” finns tillgänglig på adressen https://dididi.fi/forskning/pedagogie-studerandes-kandidat-och-magisteravhandlingar/.   Annonser