Filed under seminarier

Digiskutt i tio år vid Vasa övningsskola.

Välkomna att blicka bakåt och framåt på DiDiDi-seminariet den 19 april 2017 kl. 14.30-16.00! Seminariet inleds med att gymnasierektor Ulla Granfors, grundskolerektor Elisabet Backlund-Kärjenmäki och professor Ria Heilä-Ylikallio reflekterar över det som blev gjort och ogjort inom DiDiDi-projektet vid Vasa övningsskola i ljuset av liknande forsknings- och utvecklingsprojekt i Norden. Många röster hörs genom att … Läs mer

Vårens seminarier

Vi har idag slagit fast datum och innehåll för vårens två DiDiDi-seminarier. Vårt första seminarium är ett samarbete med projektet ”Ungas rätt till samtal” och äger rum den 15 mars kl 13.00 – 14.45 i Akademisalen, Strandgatan 2, Vasa. Under seminariet ges olika perspektiv på människorättsfostran, samtidigt som information ges om en färsk antologi kring temat (publiceras i mars … Läs mer

Lärare – fortbilda dig själv

Hur ska framtidens lärarfortbildning ske? Det är en fråga jag grunnat på under året och även diskuterat med kolleger vid CLL (Centret för Livslångt Lärande) som handhar mycket fortbildning på svenska i Finland. Kicki Häggblom har sett över fortbildningars rubriker de senaste 15 åren och konstaterade att samma teman behandlats i stora drag när det … Läs mer

Seminarium 14.12 – byte av utrymme

Eftersom ni glädjande nog är många som den 14 december önskar delta i DiDiDi-seminariet Grundat på forskning, kommer vi att byta utrymme. Istället för till Strandgatan 2 får ni komma till Vasa övningsskolas auditorium som hittas på Kyrkoesplanaden 11-13. Kaffe och fri diskussion från kl. 14.30, kl. 14.45 tar professorerna Fritjof Sahlström och Ria Heilä-Ylikallio … Läs mer

DiDiDi seminarium 14.12.2016 – Grundat på forskning

Den 14 december  kl. 14.30 – 16. 15 är ni alla mycket välkomna på följande DiDiDi-seminarium, denna gång under rubriken Grundat på forskning. Under nämnda rubrik diskuteras forskningsintresset för skärmar av två professorer: Fritjof Sahlström och Ria Heilä-Ylikallio. Seminariet äger rum i rum F724, Academill, Strandgatan 2. Vi inleder med kaffe och fri diskussion, klockan 14.45 tar temadiskussionen … Läs mer

Seminariet 23.11 utgår

Dagarna i universitets-, skol- och projektvärlden är intensiva och ibland uppstår krockar i programmet. Därför utgår seminariet kring lärmiljöer den 23 november, och istället ser vi fram emot att den 14 december bjuda in er alla till seminariet Grundat på forskning, där vi bland annat får lyssna till ett intressant samtal mellan Fritjof Sahlström, nytillträdd … Läs mer

Projekt möter projekt 6.10.2016

Hösten har kört igång med en rivstart och vi närmar oss nästa DiDiDi-seminarium. Den 6 oktober kl. 14.30 är ni mycket välkomna till Vasa övningsskolas gymnasium, auditoriet, för att under rubriken ”Projekt möter projekt” lyssna till klasslärarna Sophia Svenfelt och Johanna Nygård, som berättar om sina erfarenheter från lärmiljöprojektet TIP – Teknikstödd Individcentrerad Pedagogik. Ett av … Läs mer

FM Charlotta Hilli disputerar 16.9.2016

Fredagen den 16 september 2016 kl. 13 i Akademisalen, Academill, Strandgatan 2, disputerar FM Charlotta Hilli vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier. Som opponent fungerar Arja Virta från Åbo universitet. Kustos är professor Ria Heilä-Ylikallio och Hillis avhandling i pedagogik har titeln: Virtuellt lärande på distans. En intervjustudie med finländska gymnasiestuderande. Teknologiska framsteg under 2000-talet har förändrat förutsättningarna för … Läs mer

Programmering på nästa seminarium

Välkommen på DiDiDi-seminarium 15.3.2016 kl. 14.30-17.00 i Vasa övningsskola 7-9, auditoriet (Kyrkoesplanaden 11-13). Vi vill att alla anmäler sig via denna länk senast 14.3. Temat är Programmering och datalogiskt tänkande. Tillfället kan som vanligt ses som webinarium på https://connect.vasa.abo.fi/dididi eller som bandat seminarium i vår Youtubekanal efteråt. Medverkande i seminariet är: Elisabet Backlund-Kärjenmäki, rektor i … Läs mer

Välkommen på Flykting2016 seminarium (7.4)

Ämneslärarutbildningen vid Åbo Akademi i Vasa genomför våren 2016 ett ämnesintegrativt och digitalt projekt där historia, samhällslära, religion, filosofi, psykologi, modersmål och litteratur samarbetar kring fenomenet flyktingkrisen. Vi kallar det kort och gott för flykting2016. Ämneslärarstuderande närmar sig didaktiskt fenomenet med tanke på temastudiekurs 2 i gymnasiets nya läroplan. Ett av målen är att studerande … Läs mer