DiDiDi för alla

logo_handDididi för alla!- Spridning av god praxis för digitalt lärande är ett delprojekt som sprider kunskap om digitalt lärande och arbetssätt och digitala verksamhetsmiljöer. Projektet stöder och uppmuntrar utvecklandet av alla skolors digitala verksamhetsmiljöer in enlighet med de nya läroplanerna för förskola, grundläggande utbildning och gymnasiet.

Spridningen av erfarenheter, verksamhetsmodeller, arbetssätt och forskning sker på olika nivåer och genomförs i praktiken genom:

1. Kollegialt erfarenhetsutbyte. Regelbundna avgiftsfria seminarier, som också live streamas och bandas och publiceras i DiDiDis  Youtubekanal

2. Två större seminariedagar (våren 2016 och våren 2016)

Den första arrangeras 29.1.2015 i Vasa. Se mera info www.dididi.fi/medietanken

3. Intervjuer med lärare och experter. Dessa bandas och publiceras i Youtube kanalen

4. Lärandeprocesser i skolans verksamhetsmiljö dokumenteras och presenteras i form av videoklipp

5. Ständig utveckling av digitala spridningskanaler

 

Vasa övningsskola är projektägare för DiDiDi för alla. Projektet understöds av Utbildningsstyrelsen och pågår 2014-2016. Delprojektet samarbetar med Åbo Akademi/ pedagogiska fakulteten, med Centret för livslångt lärande, med Mediacity och med Vasa stad.

Du kan följa DiDiDi för alla på följande sätt:

Web: https://dididi.fi/delprojekt/dididiforalla/

Facebook: DiDiDi https://www.facebook.com/dididiforalla

Twitter: @projektdididi  https://twitter.com/projektdididi

Youtube: DiDiDi för alla https://www.youtube.com/user/dididiforallavasa/videos

Se även projektkort för DiDiDi för alla på www.oppimaisema.fi (en nationell portal för lärmiljöprojekt)

Annonser