Digitala innovationer i lärarfortbildning

Digitala innovationer och lärande är ett fortbildningsprojekt finansierat av Utbildningsstyrelsen. Projektet som inleddes år 2011 och pågår till juni år 2013, har som målsättning att skapa möjligheter till lärarsamverkan och idéutbyte kring hur nya digitala innovationer kreativt kan användas och introduceras i undervisningen. Målet nås bland annat genom att:

1. Granska läs- och surfplattornas pedagogiska potential. I utbildningen diskuteras och presenteras resultat från utvecklingsprojektet PPP? Månatliga seminarier har under läsåret 2011 – 2012 arrangerats för och med lärare verksamma inom projektets laboratoriegrupp. Under läsåret 2012 – 2013 kommer dessa erfarenheter att spridas vidare till skolor i Svenskfinland. 

2. Visa på kreativa användningsformer av Smart Boarden.

3. Genom praktiska exempel peka på hur befintlig teknik såsom smarttelefoner, gratisprogram på nätet, YouTube och andra verktyg verkningsfullt kan användas i undervisningen.

Projektet, som koordineras av Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia, genomförs som dels fortbildningskurser, dels kortare seminarier.

Annonser