Digitala läromedel, ÅA Vasa

Delprojektet Digitala läromedel inleddes våren 2012 och slutförs våren 2014. Projektet är ett samarbete mellan Pedagogiska fakulteten och Statsvetenskapliga institutionen.

Projektets huvudsyfte är att tillhandahålla den undervisande personalen vid Åbo Akademi i Vasa, ett antal pekplattor med behövlig kringutrustning, för att på ett flexibelt och mångsidigt sätt kunna producera digitala läromedel.

Nedan finns en Prezipresentation om projektets genomförande

Annonser