Intelligent på tangent

Intelligent på tangent, handbok för lärare och andra intresserade

intelligent_pa_tangent_webb

Intelligent på tangent är en handbok för lärare och andra intresserade. Många röster får plats i boken: lärares, forskares, studerandes och elevers. Avsikten är både att inspirera till och bekräfta betydelsen av datorskrivning under de första skolåren. Innehållet i handboken spretar lite åt olika håll, precis som skolvardagen.

Projektet Intelligent på tangent, ofta förkortat IPT, startade vid Vasa övningsskola och Åbo Akademis pedagogiska fakultet år 2006 och utvecklades till Intelligent på tangent i Svenskfinland genom samarbete med skolor i Esbo, Kyrkslätt, Korsholm och Vasa.

Ria Heilä-Ylikallio är professor i modersmålets didaktik

Johanna Häggblom är PeK och informatiker

 

Dokumentation Nr 5 från Pedagogiska fakulteten vid Åbo Akademi
ISBN 978-952-12-2465-2

Handboken finns publicerad på Svenska kulturfondens webbsidor under publikationer och år 2010 (http://www.kulturfonden.fi/sv/publikationer/).
Här kan du öppna handboken direkt!

Intelligent på tangent på VETAMIX:

Annonser