Pekplattans pedagogiska potential – PPP

En film om projektet

I filmen intervjuas lärare och forskare, som jobbat med projektet, om hur de ser på användningen av pekplattor i undervisningen.

Pro Graduavhandlingar inom projektet

Här kan man läsa och ladda ner 3 st Pro Gradu-avhandlingar som gjorts i anslutning till PPP-projektet!

 

Om projektet

Pekplattans pedagogiska potential? – i skola, lärarutbildning, fortbildning och forskning, var ett projekt vars verksamhet på allvar startades upp den 25 januari 2011 och pågick till mars 2014. Projektet var en gemensam satsning för Åbo Akademis pedagogiska fakultet, Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi, vetenskapsbiblioteket Tritonia, Vasa övningsskola och Vasa stad.

Projektets huvudsyfte var att undersöka vilket mervärde pekplattan ger för undervisning och lärande och hade som ambition att belysa de digitala lärmiljöerna ur elevens, lärarens, organisationens och programutvecklarens perspektiv. Den pedagogiska forskningen ser sig inte kunna vänta på att den teknologiska utvecklingen har tagit fram den ultimata läsplattan – den pedagogiska verkligheten är här och nu i en tid då Europeiska Unionen lyfter fram digital kompetens som en nyckelkvalifikation för framtiden.

PPP-Projektinformation-12.3.2012 (pdf)

Vad har hänt inom projektet:

Projektets tyngpunktsområden var

 • iPad i nybörjarundervisningen fortsätter, VÖS F-2
 • iPad i religionsundervisningen, VÖS åk 7
 • iPad i litteraturundervisning, projekt Underfors VÖS åk 7-9 (se video nedan!) och projekt Ankomsten
 • iPad i Gerby skola, Vasa stad
 • iPad i lärarutbildningen vid Pedagogiska fakulteten
 • iPad som lärarens verktyg, VÖS gymn
 • iPad i bildkonstundervisningen, VÖS
 • iPad i musikundervisningen, VÖS
 • m.fl.

Presentationer, seminarier och press m.m.

 • 25 januari 2011: Datacentralen Startskottet! Ria Heilä-Ylikallio inledde. 13 deltagare. De första Amazon Kindle-plattorna hade anlänt. Fördelning av plattor (VÖS 2, PF 2, CLL 1)
 • 1 februari 2011: EduLab på Tritonia Att ladda material på läsplatta. Peter Ahlroos instruerade.(Elisabet Backlund-Kärjenmäki, Elisabet Horn, Sandra Bernas, Anders Westerlund, Sol-Britt Arnolds-Granlund, Ria Heilä-Ylikallio, Jens Granlund, Torbjörn Sandén, Birgitta Höglund)
 • 17 februari 2011: CLL – det viktiga frågetecknet Maggi Bast-Gullberg informerade om Moodleplattformen. Torbjörn Sandén och Sol-Britt Arnolds-Granlund inledde. Vasa stadsbibliotek representerat av Lena Sågfors. Frågetecknet lades efter projektnamnet (Läsplattans pedagogiska potential? – sedermera Pekplattans pedagogiska potential?)
 • 24 mars 2011: Elit, Söderströms avdelning för digitala läromedel Nils Saramo inledde. Diskussion kring elektroniska läromedel, program, ekonomi m.m.
 • 11 maj 2011: Seminariet Digitala texter på PF ÅA-studerande på kursen Digitala texter redovisade för läsning av tre verk på läsplatta under handledning av universitetslärare Anders Westerlund.
 • 22 augusti 2011: Vasa stadsbibliotek, ”Hörnan” Lena Sågfors m.fl. informerade om bibliotekets nya system med e-böcker.
 • 3 oktober 2011: EduLabs virtuella föreläsning/Webinarium Using an iPad in higher education teaching Laboratoriegruppen deltog.
 • 5 oktober 2011: Pressinformation vid VÖS Vasabladet på plats
 • 7 oktober 2011: Lärmiljödagar i Karleby Presentation av projekt PPP: Elisabet Backlund-Kärjenmäki, Ulla Granfors, Andreas Sundstedt, Birgitta Höglund, Fredrik Sundell, Roland Träskelin.
 • 10 oktober 2011: Artikel i Vasabladet, Teknik ska ge mervärde i skolan (10.10.2011)
 • 17 oktober 2011: ÅA:s forskarblogg Projektfinansiering, Postat den 17 oktober 2011 av Ria
 • 25 oktober 2011: Fortbildningseftermiddag med Johan Nyman Ikt i skolan, plats Academill, 16 deltagare
 • 11 november 2011: Vasa Littfest, Maria Turtschaninoff Maria Turtschaninoff samtalar kring Underfors med åttonde-klassister från VÖS
 • 17 november 2011: Fortbildningsdag med Dan Åkerlund och Elisabeth Horn: Pekplattor, datorer, foto och sociala medier i undervisning och lärande, 17 deltagare.
 • 29 november 2011: Studiebesök till UpCode Åtta personer deltog från laboratorie- och styrgruppen. Presentation samt demonstration av UpCodes företagsidé.
 • 7 – 8 december 2011: PPP presenteras på Virtuella dagar i Helsingfors. Ria Heilä-Ylikallio, Ulla Granfors, Elisabet Backlund-Kärjenmäki, Birgitta Höglund, Maggi Bast-Gullberg och Andreas Sundstedt sköter presentationen.
 • 3 februari 2012: Underfors & Mediekultur i lärarutbildningen: Erfarenheter av iPads Fortbildningseftermiddag med Sandra Bernas (projekt Underfors) och Sol-Britt Arnolds-Granlund (iPad i kursen Mediekultur vid PF).
 • 20 februari 2012: PPP-seminarium Html5 och utvecklingen av appar. Applikationsutvecklare Karl Herler berättade om operativsystem, utvecklingsmiljöer och distribution av appar, 15 deltagare.
 • 23 mars 2012: PPP-seminarium kring i-pad i förskolan och de lägre årskurserna. Lärare Fred Holmsten berättade om erfarenheterna av i-pad i förskolan och lärarna Jan Alin & Rolle Träskelin delade med sig av sina erfarenheter från årskurs 1 (VÖS) och årskurs 4 (Gerby skola).
 • 16 april 2012: PPP presenterades under en Inspirationsdag för lärmiljö- och internationaliseringsprojekten i Sursik, Pedersöre. Sandra Bernas och Andreas Sundstedt skötte presentationen under rubriken ”Projekt PPP – Hur kan iPads användas i undervisningen”.
 • 3 maj 2012: PPP-seminarium kring pekplattan i undervisningen: religion och naturvetenskap. Akademilektor Mårten Björkgren och lärare Joachim Dolke berättade om hur de använt pekplattan i religionsundervisningen. Lärare Markus Norrby delgav sina erfarenheter av pekplattor i fysikundervisningen.
 • Från hösten 2012 har seminarier ordnats under paraplyprojektet DiDidi och nämns inte specifikt här. Se mera information under Seminarier i menyn ovan.


Annonser

One thought on “Pekplattans pedagogiska potential – PPP

 1. Pingback: Omvärldsbloggen » Blog Archive » Hur förändrar it lärares tänkande och arbetssätt?

Kommentarer inaktiverade.