Video från projekt Underfors

Tillbaka till PPP sidan >>

En video om projekt Underfors som planerades och genomfördes inom det övergripande projektet Pekplattans pedagogiska potential (PPP). Underforsprojektet genomfördes inom modersmålsundervisningen vid Vasa övninsskola hösten 2011 i årskurserna 7 och 8. Konceptet användes också våren 2012 och kommer att användas under läsåret 2012/2013.

Kort beskrivning av projekt Underfors
Projektet omfattar litteraturundervisning i årskurserna 7-9 utgående från e-boken Underfors av Maria Turtschaninoff (http://mariaturtschaninoff.com/Maria/Underfors.html). Planeringen och genomförandet gjordes av lärarna Sandra Bernas och Kristina Skjäl vid Vasa övningsskola.Kandidat- och pro graduskribenter samt forskare från Pedagogiska fakulteten vid Åbo Akademi har varit involverade i projektet och samlat in forskningsmaterial.

I undervisningen har en klassuppsättning pekplattor (iPadar) använts. E-boken lästes och kommenterades främst i iBooks, men eleverna har även haft möjlighet att låna hem pappersboken för att hinna läsa avsnitt i boken. I anslutning till e-boken gjorde eleverna uppgifter enskilt och i mindre grupper. Uppgifterna presenterades i en klassblogg (WordPress). På klassbloggen kunde eleverna också hitta information så som uppgiftsbeskrivningar, gruppindelningar och tekniska instruktioner. Utöver dessa verktyg användes även appar för anteckningar, fotografering, bildbehandling m.m.

I klassbloggen har eleverna kommenterat varandras inlägg, läraren har gett feedback men även författaren av boken har varit inne och kommenterat elevernas blogginlägg. Projektet avslutades med att eleverna fick träffa författaren Maria Turtschaninoff under Vasa LittFest 2011. Projektet ledde också till att Maria Turtschaninoff, lärare Sandra Bernas och två elever från Vasa övningsskola i oktober 2012 deltog i en paneldiskussion under Helsingfors bokmässa.

Annonser