Virtuella gymnasiet

Syftet är att skapa ett virtuellt gymnasium för den svenskspråkiga undervisningen i Finland. I projektet kommer man att utveckla en effektiv mjukvaruplattform för virtuella kurser och skapa undervisningsmaterial och -metoder som är speciellt anpassade för virtuella kurser. Projektet kommer att genomföra ett antal virtuella kurser som piloter, och samla in erfarenheten från de här kurserna och bedriva forskning kring dem, samt skapa en gemenskap av lärare som är intresserade av att upprätthålla och vidareutveckla det virtuella gymnasiet, och undervisa virtuellt. Projektet har som uppgift att skapa en gemensam organisation som ansvarar för det virtuella gymnasiet och dess kursutbud efter projekt och utarbeta en hållbar ekonomisk bas för att upprätthålla det virtuella gymnasiet efter att projektet tagit slut.

Svenska Kulturfonden finansierar projektet mellan åren 2014-16 och det leds av Ralph-Johan Back professor i datavetenskap vid Åbo Akademi. Charlotta Hilli från Dididi deltar i projektets styrgrupp.

Annonser