Artiklar och bokkapitel

Hilli, C. (2017). Virtuella simuleringar som metod i ekonomisk kunskap. Nordidactica – Journal of Humanities and Social Science Education, 46–70.

Wiklund-Engblom, A., Hartvik, J., Hiltunen, K., Johansson, M., & Porko-Hudd M. (2015). Process Documentation in Sloyd: Pilot Study of the ‘Talking Tools’ Application. International Journal of Interactive Mobile Technologies (iJIM), 9(3), pp. 11-17.  http://online-journals.org/index.php/i-jim/article/view/4325

 

Wiklund-Engblom, A., Hiltunen, K., Hartvik, J., Porko-Hudd, M., & Johansson M. (2014). ‘Talking Tools’: Sloyd Processes Become Multimodal Stories with Smartphone Documentation. International Journal of Mobile and Blended Learning (IJMBL), 6(2), p. 41-57. DOI: 10.4018/ijmbl.2014040104

 

Johansson, M., & Porko-Hudd, M. (2013). Smart slöjd med smarta mobiltelefoner? – om didaktiska dimensioner i digitalt lärande. I A. Marner & H. Örtegren (Red.) KLÄM. Konferenstexter om Lärande, Ämnesdidaktik och Mediebruk. Tilde (skriftserie nr.1).  Umeå: Umeå universitet,  Institutionen för estetiska ämnen.

 

Heilä-Ylikallio, Ria: Pekplattan som läromedel. Ingår i: Anna Slotte-Lüttge & Ria Heilä-Ylikallio (red.). SMLF:s årsskrift om läromedel (u.u.).

 

Ria Heilä Ylikallio (2012). Digitalt litteraturprosjekt i klass 7 och 8: lärares syn på planering och genomförande (s. 203-2013) I: Matre, S., Sjøhelle, D. & Solheim, R. (red.). Teorier om tekst i møte med skolens lese- og skrivepraksiser. Trondheim: Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-02044-0

Annonser