Konferenspresentationer

Konferenspresentationer

DiDiDi deltar med en posterpresentation i konferensen Kasvatustieteen päivät i Vasa 19-20.11.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

Hartvik, J & Hiltunen, K. (2014). Slöjda, visa, gilla, lär. Talking Tools: mångsidigt stöd av smarttelefonen. Tvåspråkig presentation vid Utvecklingsdagarna för virtuell undervisning. 9.12.2014 i Mässcentret i Helsingfors.

PDF: UBS presentation: Slöjda, visa, gilla, lär

 

Wiklund-Engblom, A., Hiltunen, K., Hartvik, J., Porko-Hudd, M., & Johansson, M. (2014). Piloting the ‘Talking Tools’ smartphone app: Validating blog content analysis with students’ reflections. Proceedings of the 8th International Conference on Interactive Mobile Communication Technologies and Learning, IMCL2014, 13-14 November, Thessaloniki, Greece.

PPT: Annika Wiklund-Engblom, IMCL, Thessaloniki 2014

http://www.slideshare.net/awengblom/imcl-2014-presentation-wiklund-Engblom

 

Ria Heilä-Ylikallios presentationsmaterial under konferensen Svenska med didaktisk inriktning (SMDI 11)/ Nordiska konferensen för modersmålsdidaktik (NNMF 4) 5-6.12.2013

PPT:  Ria Heilä-Ylikallio PPP Göteborg 2013

PDF:  Ria Heilä-Ylikallio PPP Göteborg 2013

 

Wiklund-Engblom, A., Hiltunen, K., Hartvik, J., & Porko-Hudd, M. (2013). Transmedia Storybuilding in Sloyd. Proceedings of IADIS Mobile Learning Conference, 13-16 March, Lisbon, Portugal.

 

Arnolds-Granlund, Sol-Britt; Heilä-Ylikallio, Ria; Kaihovirta-Rosvik, Hannah & Åkerlund Dan: Classroom blogging – a genre of writing into knowledge. Designs For Learning 25-27.4.2012 Copenhagen. För presentation, följ länken: DFL-25 4 2012 work in progress

 

Arnolds-Granlund, Sol-Britt; Heilä-Ylikallio, Ria; Kaihovirta-Rosvik, Hannah & Åkerlund Dan: Klassbloggen som genre. SMDI 10, 18-19.10 2012, Stockholm.

 

Hartvik, Juha; Hiltunen, Kasper; Elo, Janne; Johansson Marléne & Porko-Hudd, Mia: Talking Tools – learning sloyd with smartphones. mLearn 2012, Helsingfors. Postern publicerad i konferenspublikationen Proceedings of the 11th World Conference on Mobile and Contextual Learning (s. 324-325). ISBN 978-952-10-8351-8.

 

Hartvik, Juha; Hiltunen, Kasper; Elo, Janne; Johansson Marléne; Porko-Hudd, Mia & Wiklund-Engblom, Annika: Talking Tools: A Mobile Solution for Elongating the Learning Experience in Sloyd. Godkänd för presentation. Presenteras på konferensen Sense the Move 13.9.2012, Vasa.

 

Johansson, Marléne & Porko-Hudd, Mia: Smart slöjd med smarttelefon – Ett forsknings- och utvecklingsprojekt om didaktiska dimensioner i digitalt lärande. KLÄM – konferens om lärande, ämnesdidaktik & mediebruk, 14-16.5.2012 Umeå.

Annonser