Posterpresentationer

Under de senaste åren har projekt DiDiDi vid ett flertal tillfällen presenterats i posterform vid olika konferenser och seminarier. Här samlar vi dessa postrar.

 

Developing digital didactics – Case: A national project on learning environments at Vasa övningsskola in Finland 2006-2016

Backlund-Kärjenmäki, Elisabeth. Granfors, Ulla. Heilä-Ylikallio, Ria. Sundstedt, Andreas. Ståhl, Matilda.

NERA 2017

23-25.3.2017 i Köpenhamn, Danmark.

poster-4-developing-digital-didactics-4

 

Digitalization as a factor of equality – Experiences from the research and development project in digital learning, DiDiDi:

Backlund-Kärjenmäki, Elisabeth. Heilä-Ylikallio, Ria. Hilli, Charlotta. Sandén, Torbjörn. Ståhl, Matilda.

Kasvatustieteen päivät 2016 – Unequalising World – Equalising School?

17-18.11.2016 i Åbo, Finland.

poster-3-dididi-digitalization-as-a-factor-of-equality-ms

 

Didactical Dimensions in Digital Learning – a practical point of view 

Backlund-Kärjenmäki, Elisabeth. Ekholm, Sigrid. Heilä-Ylikallio, Ria. Hiltunen, Kasper. Häggblom, Kicki. Kaihovirta, Hannah. Rimpilä, Minna.

Kasvatustieteen päivät 2015 – Education and proficiency in a time of efficiency

19-20.11.2015 i Vasa, Finland.

poster-2-dididi-a-practical-point-of-view

 

Stepping in and out of digital spaces – a way of designing new learning environments

Ekholm, Sigrid. Heilä-Ylikallio, Ria. Hilli, Charlotta.

IAIMTE, 2015 – Languages, Literatures, and Literacies

3-5.6.2015 i Odense, Danmark.

poster-1a-dididi-stepping-in-and-out-of-digital-spaces

 

Annonser