Länkar

Bloggar med anknytning till projekt DiDiDi

Arabiska Våren
Den digitaliserade Arabiska våren är ett projekt som utgår ifrån ämnesintegrering och digitalisering inom ämnesdidaktiken vid Pedagogiska fakulteten vid Åbo Akademi Vasa. Projektet planeras och genomförs i samarbete med historia, samhällslära, religion, dramapedagogik, modersmål och litteratur. Temat är den Arabiska våren med fokus på Egypten. Kursdeltagarna kommer att skapa pedagogiska videor kring temat och arbetsprocessen med videorna dokumenteras av både handledande lärare och kursdeltagare. Kursen är ett utvecklings- och forskningsprojekt inom Didaktiska Dimensioner i Digitalt Lärande.

Appar i modersmålsundervisningen
Denna blogg är ett led i ämneslärarutbildningen vid Pedagogiska fakulteten vid Åbo Akademi Vasa med fokus på appar i modersmål- och litteraturundervisningen. Bloggen är kopplad till projektet Didaktiska Dimensioner i Digitalt lärande.

Annonser