webb_logo

Program | Praktisk info | Keynotes | Dialoggrupper | Vinjett

Tack till alla medverkande och deltagare i Medietanken 2017 som hölls vid Åbo Akademi i Vasa (Academill, Strandgatan 2) 19.1.2017!

Medietanken var en seminariedag för lärare, rektorer, lärarstuderande och andra som är intresserade av hur digitaliseringen förändrar lärandet och verksamheten i våra skolor. Vi ställde in våra digitala medier och verktyg på ”skolläge” och lyfte fram temat ”Verksamhetskulturen i den digitala skolan”. Dagen bestod av föreläsningar och dialogtimmar.

Här kan du ta del av seminariedagens inledning med Yvonne Backholm och den första keynoten med Charlotta Hilli och Linda Mannila. (Vi beklagar vissa ljudproblem i början av videoklippet.

Härkan du titta på den andra keynoten med Cristina Andersson.

**************

PROGRAM

09.00 – 10.00 Registrering & kaffe

10.00 – 10.10 Inledning: moderator Yvonne Backholm

10.10 – 10.50 Keynote: Charlotta Hilli och Linda Mannila

11.00 – 12.00 Dialoggrupp 1

12.00 – 13.15 Lunch (på egen bekostnad)

13.15 – 14.15 Dialoggrupp 2

14.15 – 14.45 Kaffe

14.45 – 15.30 Keynote: Cristina Andersson

15.30 – 15.45 Avslutning: moderator Yvonne Backholm

 

**************

PRAKTISK INFO

Dagen börjar kl 10 i Akademisalen i Academill. Före det hämtar alla deltagare en namnskylt från registreringen vid trapporna (nära kapprumet ) på våning 2. Efter kl 10 sätter vi namnskyltarna på ett bord vid dörren utanför akademisalen. Den som kommer senare kan ta sin skylt här. För att undvika långa köer uppmanas den som har möjlighet att komma i god tid för att hämta sin namnskylt.

Deltagarlistor för de olika dialoggrupperna, samt rumsfördelning finns på anslagstavlor vid registreringen. Lösenord för trådlöst nätverk finns på anslagstavlan, samt i grupprummen.

Inga program i form av papper kommer att delas ut under dagen, därför hoppas vi att deltagare använder sig av denna sida och framför allt sociala medier för information.

Vi använder #medietanken2017 för flödet på sociala medier!

på Facebook (https://www.facebook.com/medietanken2017)

på Youtube (https://www.youtube.com/user/dididiforallavasa/)

OBS! Medietankens keynotes direktsänds och kan även ses i efterhand på DiDiDi:s Youtubekanal!

**************

KEYNOTES

Vad innebär det att leva och lära i ett digitaliserat samhälle?

Inspelningen av keynoten kan ses här!

linda chilli

Linda Mannila (FD), Fakulteten för naturvetenskap och teknik, Åbo Akademi
Charlotta Hilli (FD), Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier, Åbo Akademi

Ofta lägger man likhetstecken mellan digitalisering och tekniken i sig, men det handlar om mycket mer än det. Hur kan vi använda data, datorer, nätverk etc. för att förbättra/förenkla processer, göra vardagen enklare och hitta nya sätt att göra både gamla och nya saker på? Utbildningens bildande uppgift är väsentlig för att förstå och tolka en informationstung omvärld, samt för att vara en aktiv deltagare i det samtida och framtida samhället. Digital kompetens handlar om att hantera, kommunicera och förstå en virtuell värld där individen i allt högre grad förväntas axla ansvaret för lärande och där kunskap skapas gemensamt och digitalt.

Tyvärr utgår keynoten med Håkan Fleischer p.g.a. sjukskrivning.

 

Hej Robot!

Inspelningen av keynoten kan ses här!

cristina-andersson


Cristina Andersson
är en företagare , författare och ledare till Robotics Finland. Hennes bok “BohoBusiness” handlar om robotisering och andra teknologier som kommer att förändra vår värld mer än något annat fenomen vi har sett förut.

Robotar kommer till arbetsplatsen, hem och skolor. Hur ser framtidens arbete ut och vad skall vi lära oss just nu? Hur förändras utbildningen när lärare och studerande har robotar som inlärningspartner?

Cristina håller eftermiddagens keynote.

 

**************

DIALOGGRUPPER

1. Vad innebär det att leva och lära i ett digitaliserat samhälle? (rum C215)

Linda Mannila (FD), Fakulteten för naturvetenskap och teknik, Åbo Akademi
Charlotta Hilli (FD), Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier, Åbo Akademi

Ofta lägger man likhetstecken mellan digitalisering och tekniken i sig, men det handlar om mycket mer än det. Hur kan vi använda data, datorer, nätverk etc. för att förbättra/förenkla processer, göra vardagen enklare och hitta nya sätt att göra både gamla och nya saker på? Utbildningens bildande uppgift är väsentlig för att förstå och tolka en informationstung omvärld, samt för att vara en aktiv deltagare i det samtida och framtida samhället. Digital kompetens handlar om att hantera, kommunicera och förstå en virtuell värld där individen i allt högre grad förväntas axla ansvaret för lärande och där kunskap skapas gemensamt och digitalt.

2. Hitta den rätta digitala lösningen! (Experience Lab)

Dialogtimmen leds av användbarhetsexperterna Joachim Majors och Joachim Högväg vid Experience Lab.

Experience Lab vid Åbo Akademi välkomnar dig till en dialog om hur du ska tänka för att hitta den digitala lösning som passar dig och dina behov bäst. Vi demonstrerar också virtual reality som ett exempel på framtida inlärningsmiljöer.
Max antal deltagare 15

3. Digitala kompetenser utöver det vanliga – undervisningens möte med internetkulturen på Wikipedia (rum C214)

Sara Mörtsell, lärare och utbildningsansvarig Wikimedia Sverige.

En intervju med Sara Mörtsell kan ses här!

Wikipedia är en av världens mest besökta webbplatser och bär på ett brokigt förflutet. De allra flesta lärare, studenter och elever möter regelbundet Wikipedia på något sätt i sin informationssökning – men går det att använda det som står där? I den här dialoggruppen kommer vi att diskutera hur dessa möten kan se ut och vilken plats Wikipedia spelar för att utveckla digitala litteraciteter och medie- och informationskunnighet. Praktiska exempel kommer att tas från skolor i Sverige där lärare hittat stöd för att dra nytta av Wikipedias öppna internetkultur och gjort digital kunskapsdelning till en didaktisk brygga mellan klassrummet och allmänheten utanför.
Deltagaren bör gärna ta med smartmobil, surfplatta eller laptop!

4. Berättelser 2.0 – en berättelse är en berättelse även digitalt berättad (rum D508)

Ria Heilä-Ylikallio, professor i modersmålets didaktik vid Åbo Akademi
Heidi Höglund, universitetslärare i modersmålets didaktik vid Åbo Akademi

Dialogföreläsningen tar utgångspunkt i de nya textvärldar och de ändrade förutsättningar för textskapande som digitaliseringen erbjuder och belyser några ingångar till och redskap för hur man teoretiskt kan förstå och didaktiskt behandla berättande i olika format, olika medier och med olika syften. Ria Heilä-Ylikallio och Heidi Höglund synliggör genom diskussion olika teoretiska ingångar och konkreta sätt att närma sig berättelser av olika slag.
Ingen förberedelse krävs.

5. Vad vet vi om framtidens kunnande och kompetenser? (rum B624)

Joachim Ramström

En intervju med Joachim Ramström kan ses här!

Medelklassens jobb och yrken försvinner, och robotarna tar över allt mera av våra arbetsuppgifter. De mest pessimistiska studierna visar att 50% av alla nuvarande jobb kommer att vara överflödiga om 11 år. Arbets- och näringslivet är på samma gång i stor förändring, och också de krav på kompetenser och kunnande som arbetsgivarna förväntar sig. Med tanke på att ett barn som inleder grundskolan idag inleder sin arbetslivskarriär tidigast om 12 år, hur borde vi arbeta med kompetenser i skolan idag? Vad skall vi satsa på? Vad för kompetenser kommer att behövas? Hur ser arbete ut i en värld där allt mera är digitaliserat och sköts av robotar?

6. Digitala spel – att möta det okända (rum E610)

Matilda Ståhl, doktorand inom pedagogiska vetenskaper med fokus på spelbaserat lärande

Spelifiering och spelbaserat lärande är begrepp vi möter allt oftare idag, men vilken typ av lärande finns det i spel? På vilka sätt kan man ta in spelbaserat lärande i undervisningen? Dialoggruppen välkomnar såväl spelnoviser som hardcore gamers, kom med och diskutera!

7. Vetenskapsskepsis och demokrati – hur självhjälp och medieflum hotar välfärden (rum F606)

Janne Wass, chefredaktör på tidsskriften Ny Tid

En intervju med Janne Wass kan ses här!

Med avstamp i sin ledare ”Kvantfysik, vaccinmotstånd och enhörningar” för chefredaktör Janne Wass en dialog om hur vetenskapsskepsis, självhjälp och medieflum kan hota välfärden och demokratin. Hur ska vi förhålla oss till det som börjat kallas den faktaresistenta samhällsutvecklingen?

8. Digital teknik – ett hot eller en möjlighet för verksamheten på daghem och förskola? (Auditorum Bruhn)

Ann-Katrin Svensson, professor i pedagogik med inriktning mot tidigt lärande

En intervju med Ann-Katrin Svensson kan ses här!

Frågor som kommer att behandlas i dialoggruppen är:
Hur påverkar digital teknik dagvårdsverksamheten? Ska det finnas paddor och datorer fritt tillgängliga för barnen och hur ska de i så fall användas? Hur påverkar digital teknik barns möjligheter att utveckla sina sociala förmågor? Kan digitala medier vara ett stöd för att utveckla barns kritiska tänkande och deras förmåga till källkritik?
Hur påverkar digital teknik dokumentationen av verksamheten och föräldrainflytandet? Var med och diskutera hur vi kan förhålla oss till en förändring i arbetsvillkor, såväl med barn som vårdnadshavare, som nu väntar runt hörnet.

9. Hur har verksamhetskulturen i skolan rent konkret påverkats av digitaliseringen? (rum F724)

Rektor Li-Lo Söderholm och utbildningsdirektör Rolf Sundqvist ger en personlig tillbakablick och reflektion kring vad som hänt de senaste 20 åren beträffande digitaliseringen i skolorna. Vilka saker har rent konkret haft betydelse för skolan? Diskussionen riktas sedan in på de konsekvenser och utmaningar som skolan står inför. Utmaningarna gäller inte bara implementeringen av den nya läroplanen och dess krav på digital kompetens. Hur garanterar kommunen/staten jämlikhet i dess olika skolor? Hur stöder vi hemmen? Vilka riktlinjer/strategier bör skolan/kommunen/staten utarbeta?.

10. Medier ovanifrån och underifrån (rum B529)

Ari Nykvist, universitetslärare, medieforskare på Åbo Akademi

Vilka är idag de centrala massmedierna, vilken makt har de och kan du längre alls lita på dem?
Mediekritikens roll i ungas nya medieläskunnighet blir allt mer viktig i takt med att ”gammelmedias” roll minskar. Unga behöver därför mycket mer än tidigare en genomträngande helikoptersyn på massmedia.

 

**************

MEDIETANKENS VINJETT

 

**********

Medietanken i samarbete med:

medietanken_samarbetspartners

Annonser