Finansiering

Projektet med dess delprojekt har möjliggjorts via stöd och erhållen finansiering från följande parter:

  • Utbildningsstyrelsen: Anslag för att utveckla lärmiljöer och IKT i undervisningen
  • Utbildningsstyrelsen: Anslag för undervisningsväsendets personalutbildning
  • Högskolestiftelsen i Österbotten
  • Aktiastiftelsen
  • Svensk-Österbottniska Samfundet
  • Prorektor vid Åbo Akademis beviljade strategiska medel
  • Jubileumsfonden vid Åbo Akademi

 

Annonser