Projektparter

Pedagogiska fakulteten vid Åbo Akademi, webbsida

Institutionen för statsvetenskap vid Åbo Akademi, webbsida

Experience Lab (Mediacity), webbsida

Centret för livslångt lärande (CLL), webbsida

Vasa övningsskolas gymnasium, webbsida

Vasa övningsskolas grundläggande utbildning, webbsida

Vasa stad, webbsida
– Gerby skola, webbsida

Företag
– UpCode, webbsida

Annonser