Styrgrupp

Åbo Akademis pedagogiska fakultet:

(kontakt: förnamn.efternamn @abo.fi)

– professor Ria Heilä-Ylikallio (ordf.)

– forskningsledare Mia Porko-Hudd. Under hösten 2014 Juha Hartvik.

– doktorand Charlotta Hilli

Vasa övningsskola:

(kontakt: förnamn.efternamn @abo.fi)

– grundskolrektor Elisabet Backlund-Kärjenmäki

– gymnasierektor Ulla Granfors

– IT-pedagog Andreas Sundstedt

Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi:

(kontakt: förnamn.efternamn @abo.fi)

– direktör Torbjörn Sandén

– koordinator Linda Ahlbäck

– Carina Österåker (sekr.)

Vasa stad:

(kontakt: förnamn.efternamn @ edu.vaasa.fi)

– rektor Fredrik Sundell

Tritonia och Tritonia EduLab:

(kontakt: förnamn.efternamn @tritonia.fi)

– Maria Byholm

Datacentralen vid Åbo Akademi i Vasa:

(kontakt: förnamn.efternamn @abo.fi)

– systemadministrator Jens Granlund

MediaCity:

(kontakt: förnamn.efternamn @abo.fi)

– direktör Kimmo Rautanen/Hasse Eriksson

Styrgruppen har omedelbar kontakt till den experimenterande laboratoriegruppen genom att skoldirektör, rektorer, avdelningschefer för datacentral och EduLab på vetenskapsbiblioteket Tritonia finns företrädda. Forskare finns även företrädda i laboratoriegruppen. Vasa övningsskola och dess lärarutbildningsfunktion ger projektet en särskild utmaning men också möjlighet att omgående sprida resultat. Därtill rapporteras projektets resultat såväl inom forskarsamfundet (vetenskapliga artiklar och konferenser) som populärvetenskapligt (press, medier, sociala medier, seminarier, lärarfortbildning och kurser).

Annonser