Seminarier

Projekt DiDiDi ordnar med jämna mellanrum seminarier med varierande teman. Dessa seminarier  sänds som webbinarier på https://dididi.fi/direkt/ och bandas med medverkandes tillstånd.

Kommande seminarier:

19.4.2017 kl 14.30 – 16 är ni välkomna till Vasa övningsskolas auditorium, Kyrkoesplanaden 11-13.

Ped. stud. Rasmus Walberg presenterar sitt pågående graduprojekt: En aktionsforskning om undersökande arbetssätt med digitala verktyg i huslig ekonomi.

Vi f[r även bekanta oss med den publikation som kommer att ges ut med anledning av projekt DiDiDi:s tioåriga verksamhet.

Anmälan här:

Mars 2017

15.3.2017 Seminarium kring människorättsfostran i samarbete med Ungas rätt till samtal

Januari 2017

Medietanken  19.1.2017, Academill, Vasa

webb_logo

*************

Bandat material publiceras på projektets Youtube-kanal 

https://www.youtube.com/dididiforallavasa.

14.12.2016 hölls DiDiDi-seminariet med rubriken Grundat på forskning. Under nämnda rubrik diskuterade forskningsintresset för skärmar av två professorer: Fritjof Sahlström och Ria Heilä-Ylikallio. Seminariet kan i sin helhet ses här!

6.10.2016 hölls seminariet ”Projekt möter projekt”. Sophia Svenfelt och Johanna Nygård, berättade om sina erfarenheter från lärmiljöprojektet TIP – Teknikstödd Individcentrerad Pedagogik. Ett av de konkreta resultaten av projektet är att man nu i Larsmo har 1:1 med pekplattor i åk 1-2 i kommunens alla skolor och är bra på gång med digitaliseringen av nybörjarundervisningen. Från Petalax gymnasium hade vi på plats ämneslärarna Marianne Backlund och Tiina Harkkila samt rektor Maggi Bast-Gullberg, som i egenskap av pilotskola pratade om sina erfarenheter kring utvecklandet av eKlasstandem för virtuella lärmiljöer. Seminariet kan i sin helhet ses här!

16.9.2016 disputerade FM Charlotta Hilli vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier. Som opponent fungerar Arja Virta från Åbo universitet. Kustos är professor Ria Heilä-Ylikallio och Hillis avhandling i pedagogik har titeln:
Virtuellt lärande på distans. En intervjustudie med finländska gymnasiestuderande.
Charlotta Hillis Lectio praecursoria kan ses här!

3.5.2016  hölls seminarium med temat Digital design för lärande. Tillfället inleddes av Ria Heilä-Ylikallio, professor, Åbo Akademi. Medverkande var Annika Wiklund-Engblom, universitetslärare, Åbo Akademi: Dimensioner av pedagogisk användbarhet i digital didaktisk design, Sofie Sergelius, studerande, Åbo Akademi:Talking Tools i huslig ekonomi: En metareflektion bland elever i årskurs 7, Susanna Stenbacka, studerande, Åbo Akademi: En inblick i en multilitterär värld. Mönster i visuell och alfabetisk läsning. Seminariet avslutades med gemensam diskussion.

19.4.2016 hölls ett TeachMeet med temat Från det digitala till det virtuella klassrummet. Charlotta Hilli  diskuterade begreppen  digital kontra  virtuell. Medverkande även från Korrespondensgymnasiet i Sverige. Det bandade materialet finner du här.

15.3.2016 hölls seminarium med temat Temat är programmering och datalogiskt tänkande. Det bandade materialet hittas i Youtubekanalen i tre olika klipp.

10.12.2015 hölls en TeachMeet kring temat 1:1.  Katrina Åkerholm från Vasa Övningsskola och Minttu Myllynen från Winellska skolan gav varsitt inlägg och  Eva Jacquet, lärare, lärarutbildare i Stockholm, doktorand vid Åbo Akademi kommenterade. Hela diskussionen kan ses här.

20.10.2015 Responskulturen i den digitala miljön.
Camilla Björk-Åmans presentation  optima1
Patrik Lindgrens presentation responskulturern i digi20102015_optima
Markus presentation  Elektroniskutvärdering201015_Norrby

 

29.4.2015  Din Digitala Didaktik-och min

Mera information samt länkar till material hittas här:

12.3.2015  ViRum och Abitti i gymnasier.

29.1.2015: Medietanken 2015

19.11.2014: Studerandes upplevelser under processen att skapa en gemensam wikitext

19.9. 2014: Second Life  i undervisningen

 

Bandat material från seminarier hållna tidigare än hösten 2014 finns här:

DiDiDi-seminarium 11.4.2014 – Läraren och den virtuella lärmiljön samt Projektet Pedagogisk digital kompetens

DiDiDi-seminarium 9.12.2013 – Talking Tools

DiDiDi-seminarium i Gerby skola 18.11.2013

Digitala inslag i undervisningen – exempel, erfarenheter och resultat. 15.10.2013

Hur hantera och samordna iPadar i undervisningen. DiDiDi-seminarium 15.5.2013.

Tema Läslust. DiDiDi-seminarium 12.4.2013.

DiDiDi-seminarium 20.11.2012 i samarbete med koordingeringsprojektet för Lärmiljöer. Föreläsning av matematiklärare och forskare  Lars Vaviks (Norge).

Skolbloggen. DiDiDi-seminarium 8.10.2012.

Annonser