Seminarium 12.4.2013

Tema Läslust.

Inspelningen från seminariet kan du se här! 

Upplägg

 • Läslust, om projektet
  Projektkoordinator Katarina Rejman, Åbo Akademi
 • Ankomsten, ett läsprojekt vid Vasa övningsskola
  Lektor Katrina Åkerholm, Vasa övningsskola
 • Elevers litterära analyser på blogg inom projektet PPP/Underfors
  Ped. stud. Jessica Björkskog, Åbo Akademi
 • Diskussion och avslutning
  Diskussionsledare Katarina Rejman

Programmet i sin helhet.

Annonser