Seminarium 9.12.2013 – Talking Tools

Program:

 • Koncept, samarbete och produkten. (film 1 nedan)
  Mia Porko-Hudd, projektledare, Åbo Akademi, PF
  Annika Wiklund-Engblom, forskningskoordinator och doktorand, Åbo Akademi, MediaCity
  Joakim Strand, UPC Consulting Ltd.
 • Workshop: En lektion med Talking Tools™ (film 2 nedan)
  Kasper Hiltunen, doktorand/projektkoordinator, Åbo Akademi, PF
  Juha Hartvik, amanuens, Åbo Akademi, PF
 • Diskussion (film 2 nedan)
  Diskussion kring användarupplevelser och fortsatt utvecklingsarbete
  Annika Wiklund-Engblom, forskningskoordinator och doktorand Åbo Akademi, MediaCity
  Kasper Hiltunen, doktorand/projektkoordinator, Åbo Akademi, PF
 • Pro-gradu avhandling (film 3 nedan)
  Presentation av en slöjdprodukt med stöd av Talking Tools
  Andreas Laurent, ped.stud., Åbo Akademi/PF

Inspelningar från seminariet:

Talking Tools, del 1 – Koncept, samarbete och produkten.


Talking Tools, del 2 – Workshop och diskussion. 

Talking Tools, del 3 – Pro-gradu avhandling

Annonser