Seminarium 15.5.2013

Hur hantera och samordna iPadar i undervisningen 15.5.2013

Seminariet ordnades i Vasa i samarbete med projekten DiDiDi och Lärmiljöer & internationalisering

Du kan ta del av det bandade seminariet i sin helhet ( 3 timmar, delat i olika presentationer. Det tar en stund innan materialet öppnas).

Presentationsunderlag:
Erfarenheter av att samordna pekplattor vid Umeå Universitet
– Pedagogisk utvecklare, Per Andersson, Universitetspedagogiskt centrum, Umeå universitet

Hantering av pekplattor med egen Mac-server
– IKT-koordinator, Joakim Borgmästars, Pedersöre kommun

Nyttiga länkar:
Hur du administrerar iPadar med Mac appen – Apple Configurator:

Hur du administrerar iPadar med en egen Mac server:

Administrera iPadar via molntjänsten Mobile Manager:

Några appar som möjliggör styrning av pekplattor:

Testa iTunes U:
Joakim Borgmästars har skapat en testkurs i iTunes U som heter iPad i skolan.
Här kan du registrera dig till kursen med ditt personliga Apple-ID

Annonser