Seminarium 15.10.2013

Tema: Digitala inslag i undervisningen – exempel, erfarenheter och resultat

Inspelningen från seminariet kan du se här!  

Upplägg

 • Välkommen
  Elisabet Backlund-Kärjenmäki, rektor, Vasa övningsskola F-9
 • E-twinning – samarbete mellan de nordiska länderna kring nordisk litteratur.
  Pia Valkeakari och Jenny Teir, lärare i Vasa övningsskola F-6
 • Pekplattan i bildkonstundervisningen
  Johan Vikström, lärare i Vasa övningsskola 7-9, gymnasiet
 • Pekplattan i musikundervisningen
  Marcus Granfors, lärare i Vasa övningsskola 7-9
 • Pro gradu- avhandling: Elevers litterära analyser på blogg inom projekt PPP/Underfors
  Jessica Björkskog, ped.stud., Åbo Akademi/PF
 • Avslutande diskussion
  Diskussionen leds av Ria Heilä-Ylikallio, professor, prefekt, Åbo Akademi/PF

Programmet i sin helhet.

Annonser