Seminarium 20.11.2012

Inspelning av Lars Vaviks (Norge) föreläsning från den regionala Lärmiljöträffen vid Vasa övningsskola 20.11.2012

Föreläsning i två delar med matematiklärare och forskare Lars Vavik från Högskolan i Stord/Haugesund, Norge. Vavik föreläser kring IKT i skola och undervisning, samt vilka utmaningar man stöta på i sammanhanget. Han presenterar även forskningsprojektet Learning in the 21st century.

Här kan du se del 1 (ca 58 minuter)

Här kan du se del 2 (ca 1 h 5 minuter)

Annonser