Tagged with yttrandefrihet

Vårens seminarier

Vi har idag slagit fast datum och innehåll för vårens två DiDiDi-seminarier. Vårt första seminarium är ett samarbete med projektet ”Ungas rätt till samtal” och äger rum den 15 mars kl 13.00 – 14.45 i Akademisalen, Strandgatan 2, Vasa. Under seminariet ges olika perspektiv på människorättsfostran, samtidigt som information ges om en färsk antologi kring temat (publiceras i mars … Läs mer

Det digitala delandets (van)makt

Martin Schibbye och Johan Persson drog fullt hus när de föreläste vid seminariet Mediespråk 2013 i Vasa och publiken fick höra deras tankar om reportageresan som ledde till åtal och fängelsevistelse i Etiopien. Den etiopiska regeringens iscensatta video fungerade som bevis på journalisternas ”samröre med terrorister” och laddades förstås upp på nätet. Videons innehåll ifrågasattes … Läs mer